COM VA SURTGIR L’HOMENATJE AL TIRAOR

COM VA SURTGIR L’HOMENATJE AL TIRAOR

Tot va començar escribint en els foros de la web del nostre amic Juanje “La cordá pagina no oficial”,quan vaig vore la cantitat d’amics tiraors que malogradament ya no estan amb mosatros i me vaig donar conter que esta gent,com el nostre amic y componet Paco mes conegut com el Pecos,Claudio,MªAngels,Vicent “scooby” i tants i tants atres necesitaven que el seu poble,els seus amics,compayns coeters les oferirem un homenatje per lo menys una vegada l‘any , en un acte festiu i en festes d’agost.
Aixi va ser com n‘una assamblea de la Federaciò de Penyes li vaig proposar a la directiva que treballarem per fer este acte,i fer-ho amb la solemnitat que merecía,ells rapidament van acogir la idea i va agradar molt la proposta,encarregant-mos la faena d’organització,faena que acollim gratament i bo aixi va eixir un acte que l’any passat va quedar molt be i crec que li agradá al poble,i a les autoritats,enguany esperem anar retocanlo n‘alguns detalls per a que tot ixca be com ells lo mereixen.
A l’ombra de la nostra torre mora: ALBERT.

No hay comentarios: